Publicació del Departament de Recerca a la revista Education Sciences

El Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Les Corts, ha elaborat, amb la col·laboració del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i la Dra. Mònica Albertí, experta en pràctiques restauratives, l’article “Implementation of Whole School Restorative Approaches to Promote Positive Youth Development: Review of Relevant Literature and Practice Guidelines” que ha estat acceptat per ser publicat a la revista Education Sciences.

L’Enfocament Restauratiu Global (ERG) promou les relacions de la comunitat educativa i el desenvolupament de les habilitats relacionals i emocionals, components bàsics per al desenvolupament positiu de la població infanto-juvenil. Les revisions de la literatura científica sobre la implementació de pràctiques restauratives en l’entorn educatiu no se centren específicament en l’ERG i no són exhaustives.

Aquest estudi realitza una revisió sistemàtica de l’evidència científica sobre l’eficàcia de l’ERG i desenvolupa guies de pràctica educativa basades en l’evidència sobre els seus efectes. Tretze estudis van complir els criteris d’inclusió i es van desenvolupar 10 guies de pràctica educativa basades en l’evidència sobre la implementació de l’ERG.

Els resultats mostren que la implementació d’ERG s’associa a una millora de les habilitats relacionals i emocionals, així com del comportament. El nivell més alt d’evidència científica és per a educació secundària on es recomanen dos models d’ERG.

Tot i que la revisió suggereix que és necessària una investigació metodològica més rigorosa, també assenyala que l’evidència disponible sobre la implementació de l’ERG és encoratjadora. L’ERG es podria utilitzar en totes les etapes educatives per fer front a la diversitat i la inclusió alhora que es fomenta una cultura escolar de pau basada en la gestió positiva de les relacions i els conflictes.

L’article forma part del darrer número de la revista i està disponible en versió .pdf en anglès al següent enllaç: aquí.

2022-04-17T17:12:21+00:00