Residència Les Corts2021-10-27T14:31:40+00:00

Residència Les Corts

Què és la Residència Les Corts per persones amb trastorn mental?

Servei d’acolliment residencial de 47 places, per a persones amb malaltia mental, substitutoris de la llar i d’assistència continuada en les activitats de la vida diària.

És un recurs del Departament de Drets Socials, gestionat per contracte per la Fundació CHM Salut Mental.

Els serveis hauran d’ajustar el funcionament a la tipologia d’usuaris i a les condicions funcionals i materials determinades a l’ordre 20 d’abril de 1998 per la qual s’estableix el programa d’ajuts per l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental i al Decret 142/2010, d’11 d’octubre de la cartera de Serveis Socials. Els usuaris són atesos per un equip multiprofessional definit a la cartera de serveis del Departament de Drets Socials per aquest tipus de recurs.

Dirigit a:

Persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental, de menys de 65 anys en el moment d’accés al servei, amb residència a Catalunya, en les condicions establertes en la normativa vigent.

Com sol·licitar l’accés?

La persona interessada haurà de presentar l’imprès de sol·licitud del Departament de Drets Socials, acompanyat dels documents que es requereixen (informe social i clínic) amb derivació del centre de salut mental de referència. En aquesta sol·licitud haurà de constar la signatura i el segell del centre de salut mental on aquesta persona està fent el seguiment. La sol·licitud s’introduirà a una llista d’espera del Departament de Drets Socials.

Què ofereix la Residència Les Corts?

La Residència Les Corts presta els seus serveis les 24 hores del dia, tot els dies de l’any, i ofereix els següents serveis basics:

  • Allotjament.
  • Acolliment i convivència.
  • Manutenció.
  • Suport personal (assessorament, supervisió i suport en tasques de la vida diària).
  • Atenció a la salut, seguiment de tractaments i activitat física.
  • Rehabilitació psicosocial.
  • Foment de les relacions de convivència (interpersonals i socials) i de relació amb l’entorn.
  • Foment dels hàbits d’autonomia personal i d’autoprotecció.
  • Foment de l’oci i del lleure.

residencia

Com contactar?

Es pot dirigir a la Residència Les Corts per telèfon o correu electrònic.

e-mail: llar-residencia-lc@fchmsm.com
Tel: 93 445 44 79
Adreça: Montnegre, 25, planta 4
08029 Barcelona

Accés en transport públic:
Autobusos: 59, 66, 78, V7, H8, H10
Metro: L3 Les Corts, Plaça del Centre | L5 Sants Estació, Entença
Tramvia: T1, T2, T3 parada Numància i l’Illa
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com