Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)2021-07-02T15:40:57+00:00

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Què és el SAD?

És un servei especialitzat d’acompanyament i atenció domiciliaria per a persones amb necessitats assistencials relacionades amb salut mental. Té com a finalitat facilitar l’autonomia personal i afavorir que la persona es mantingui al seu entorn habitual de vida. Consisteix en un programa individualitzat, de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, mitjançant un equip professional que realitza l’atenció personal, domèstica, de suport psicosocial, familiar i de relacions amb l’entorn.

La Fundació CHM Salut Mental està acreditada pel Departament de Drets Socials com a entitat prestadora del Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar des de l’any 2002.

Dirigit a:

SAD

Persones amb trastorns de salut mental (i a les unitats familiars en què es troben) residents a Barcelona i rodalies, que es poden beneficiar d’ajuda per realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i per garantir un millor desenvolupament personal i social (cura personal, seguiment dels tractaments mèdics, organització domèstica, activitat ocupacional, etc.).

Què fa el SAD?

El SAD ofereix els següents serveis:

SUPORT DOMICILIARI

 • Cura personal
  · Higiene personal i del vestir.
  · Hàbits de salut, seguretat i prevenció de riscos.
  · Cura de la salut i acompliment de tractaments mèdics i de medicació.

 • Organització domèstica
  · Gestió de l’economia domèstica i pressupostos.
  · Planificació i organització del manteniment de la llar.
  · Organització de l’horari diari.
  · Gestions legals i administratives.

 • Activitats instrumentals
  · Neteja de l’habitatge i confort.
  · Tasques relacionades amb l’alimentació.
  · Ús d’aparells, bricolatge i tecnologia.
  · Cura de la roba.
  · Compres i gestió dels diners.
  · Manteniment i decoració de la llar.

 • Relació amb l’entorn
  · Organització del lleure i d’activitats recreatives.
  · Relació social i manteniment de vincles amb veïns, família i amics.
  · Coneixement del barri i entorn pròxim.

ACOMPANYAMENTS

 • Acompanyament i realització de gestions fora de la llar (financeres, administratives i informatives).
 • Visites mèdiques.
 • Activitats de lleure.
 • Suport per facilitar la participació en activitats comunitàries i de relació familiar i social.
 • Companyia i atencions a domicili.
 • Coneixement de la ciutat i aprofitament de recursos de l’entorn comunitari.
 • Ús de transports.

Modalitats

El SAD realitza la seva activitat com a prestació privada o com a prestació subvencionada (consultar condicions).

Com contactar?

Es pot dirigir al SAD per telèfon o correu electrònic.

e-mail: sad@fchmsm.com
Telèfon: 93 445 44 84
Adreça: Numància 107-109, baixos
08029 Barcelona