Servei d’Inserció Laboral2023-07-27T16:00:49+00:00

Servei d’Inserció Laboral

Què és el Servei d’Inserció Laboral?

El Servei d’Inserció Laboral (SIL) té per objectiu orientar i afavorir la inserció laboral i/o formativa de persones amb qualsevol trastorn de salut mental. És un servei integral que cobreix amb els seus recursos totes les fases de l’itinerari d’inserció al mercat de treball. L’equip professional, especialitzat en atenció a persones amb trastorn mental, està constituït per Prospectors d’empreses i Tècnics d’inserció laboral.

El SIL gestiona un Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, subvencionat pel Departament de Drets Socials i rep subvenció de l’Ajuntament de Barcelona.

Treballa integrant les seves accions en el SIL de BCN Salut Mental. Mitjançant aquest, forma part de la Xarxa Barcelona per la integració laboral de persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, d’AMMFEINA i de la Plataforma Incorpora Salut Mental de la Fundació bancària La Caixa.

Dirigit a:

SIL

Persones amb qualsevol trastorn de salut mental, en edat laboral, residents a Barcelona i rodalies, amb motivació per millorar les seves competències laborals i interessades en incorporar-se al mercat laboral o reiniciar el seu projecte formatiu.

Com accedir?

Per sol·licitud al servei de la persona interessada.

Què fa el SIL?

 • Anàlisi del perfil de les competències i diagnosi del grau d’ocupabilitat de cada usuari.
 • Orientació laboral: identificació dels interessos i preferències professionals per definir un perfil laboral.
 • Orientació formativa i suport: possibilitats de formació reglada i no reglada a les que es pot accedir per millorar les competències professionals.
 • Taller d’eines digitals: formació bàsica en tecnologies de la informació i comunicació.
 • Tècniques i canals de recerca activa de feina.
 • Borsa de treball: difusió, captació i gestió d’ofertes de feina.
 • Coneixement del mercat laboral: assessorament respecte els diferents sectors econòmics i les oportunitats laborals que generen.
 • Compatibilitat entre treball i les prestacions contributives i no contributives.
 • Pràctiques a empreses: períodes d’aprenentatge en espais laborals reals.
 • Suport post-inserció per afavorir el manteniment del lloc de treball o de la formació.
 • Prospecció d’empreses i recursos formatius.
 • Treball conjunt entre els recursos sanitaris i d’inserció laboral (treball en xarxa).

Com contactar?

Per qualsevol informació o consulta podeu adreçar-vos a:

Telèfon: 93 407 43 65
e-mail: sil@bcnsalutmental.cat

Enllaços d’interès: