Servei Prelaboral2021-10-27T14:34:22+00:00

Servei Prelaboral

Què és el Servei Prelaboral?

El Servei Prelaboral és un servei social especialitzat que va iniciar les seves activitats l’any 2004 i que té per finalitat capacitar les persones amb trastorn mental perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral.

El SPL està subvencionat pel Departament de Drets Socials per un total de 25 places. Forma part de la Cartera de Serveis de recursos per persones amb trastorn mental del Departament. El model de gestió es desenvolupa seguint els criteris establerts a l’ORDRE TSF/39/2017 de 17 de març, del servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

servei_prelaboral

Dirigit a:

Persones en edat laboral amb un trastorn mental que vulguin millorar les seves competències laborals preparatòries per una futura inserció laboral.

Com accedir?

Per sol·licitud de la persona interessada dirigida als serveis territorials corresponents del Departament de Drets Socials i tramitada des del mateix SPL.

Què fa el SPL?

  • Valoració integral de situació social i laboral de la persona.
  • Disseny d’un itinerari personal de capacitació laboral.
  • Activitats de potenciació d’hàbits laborals i capacitats personals i socials.
  • Activitats d’orientació laboral.
  • Activitats de cerca de feina i suport a la inserció.
  • Seguiment individualitzat.
  • Intervenció amb la família.
  • Pràctiques no laborals en empresa.
  • Activitats de coordinació amb serveis de salut mental, centres formatius, serveis de inserció laboral i empreses.

Com contactar?

Es pot dirigir al Servei Prelaboral per telèfon o correu electrònic.

e-mail: spl@fchmsm.com
Tel: 93 445 44 71
Adreça: Montnegre, 25, planta Altell
08029 Barcelona

Accés en transport públic:
Autobusos: 59, 66, 78, V7, H8, H10
Metro: L3 Les Corts, Plaça del Centre | L5 Sants Estació, Entença
Tramvia: T1, T2, T3 parada Numància i l’Illa
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com