Política de privacitat2022-10-20T13:59:50+00:00

Política de privacitat

Identificació del Responsable del Tractament:

Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts
G08633596
Numància, 103-105, baixos, 08029 Barcelona
Telèfon 93-4454451 i correu electrònic chmcorts@chmcorts.com

Delegat de Protecció de Dades: Carrer Numància, 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona. Correu electrònic de contacte: dpd@grupchmsm.com.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, volem informar-lo que a través de la present pàgina web vostè pot trobar diferents canals de comunicació amb el responsable del tractament, o bé serveis que se li ofereixen, en els quals se li demanen dades de caràcter personal per poder donar resposta o portar-los a terme. Per aquest motiu ens disposem a oferir-li informació sobre amb quina finalitat seran emprades, en cada cas, les seves dades.

Així doncs, si vostè empra el formulari corresponent a:

1.- Demanar hora

La finalitat a la qual seran destinades les seves dades serà la de gestió administrativa de la demanda de dia i hora de visita (tret de primeres visites les quals es vehicularan per un altre procés).

2.- Col·labora amb nosaltres

Les finalitat a la qual es destinaran les dades del formulari de la pestanya de col·laboració serà únicament la de donar resposta, pels nostres serveis administratius, a la seva sol·licitud d’informació, dubtes o comentaris que en vulgui realitzar sobre aquesta iniciativa.

3.- Subscripció al Butlletí Informatiu

Les dades incorporades en el formulari de subscripció al butlletí únicament seran destinades a la gestió de la seva subscripció a aquest i enviar-li periòdicament comunicacions o butlletins informatius sobre la nostra organització i activitats relacionades.

Només si es subscriu al butlletí, l’informem que a més la seva dada es tractarà a partir d’un programa gestor de la base de dades situat als Estats Units, i per tant, es realitzarà una transferència internacional. Aquesta, no obstant, és autoritzada per la Comissió Europea en virtut d’una decisió d’adequació en el marc del Privacy Shield (més info. a: www.privacyshield.gov/welcome).

Les seves dades seran conservades mentre mantingui la seva subscripció o bé no retiri el seu consentiment, exerceixi el seu dret d’oposició o de supressió. A més, es tindrà en compte el que la legislació vigent en cada moment pugui establir.

4.- Treballa amb nosaltres

Si vostè ens facilita les seves dades a partir del formulari destinat a treballar amb nosaltres, l’informem que les seves dades es destinaran a la gestió de la seva candidatura en resposta, o no, a un procés de selecció concret o bé en futurs processos a vacants que es puguin ajustar a les seves característiques. A més, en el cas de ser seleccionat, també es dura a terme la tramitació administrativa prèvia a la contractació.

Les seves dades, en particular, seran conservades amb un termini màxim d’un any, després del qual, es destruiran. En cas que vostè desitgi continuar a la nostra base de dades caldrà el reenviament del seu currículum.

Als quatre casos la base jurídica que ens permet tractar les seves dades és el seu consentiment exprés, per aquest motiu, únicament les seves dades podran ser tractades i donar curs a la seva petició si en fa clic al “He llegit i accepto la política de privacitat” que trobarà sota cada respectiu formulari.

Les seves dades que ens comuniqui podran comunicar-se a altres empreses del Grup CHM Salut Mental, per a finalitats administratives internes.

Vostè tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment però ha de tenir en compte que aquest fet no afectarà la licitud del tractament realitzat prèviament. D’aquesta manera, les seves dades derivades de la informació que ens hagi proporcionat seran conservades en els termes legals establerts, al marge de la particularitat establerta per als butlletins o els currículums.

Podrà dirigir-se al responsable del tractament o al Delegat de protecció de dades emprant les dades de contacte facilitades anteriorment, per a sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i/o portabilitat. És important que, per tal de poder fer efectiu els seus drets aporti una fotocòpia (o digitalització en cas que es realitzi per mitjans electrònics) del seu document d’identitat o bé document acreditatiu equivalent.

Per últim, informar-lo que té dret a presentar una reclamació davant la Autoritat Catalana de Protecció de Dades en cas que consideri infringits els seus drets.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

· Registre d’activitats de tractament disponible al següent enllaç: aquí.