Què fem2024-02-15T14:10:38+00:00

Què fem

SERVEIS DE SALUT MENTAL

chmlc_logo_trans

L’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts es va constituir l’any 1975 al barri de Les Corts amb una vocació de Salut Mental comunitària. En el decurs dels darrers anys va desenvolupar dispositius sanitaris, així com entitats jurídiques que fan temes relacionats amb serveis socials, laborals i tuteles sempre amb una visió integradora de la Salut Mental en la seva promoció i prevenció.

Actualment gestionem els següents dispositius i programes:

 • Centre de Salut Mental i Addiccions de Les Corts (CSMiA LC).
 • Centre de Salut Mental d’Adults de Sarrià-Sant Gervasi (CSMA SSG).
 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi (CSMIJ LC i SSG).
 • Programa de Serveis Individualitzats de Les Corts (PSI LC) i Sarrià-Sant Gervasi (PSI SSG).
 • Servei de Rehabilitació Comunitària de Les Corts (SRC LC).
 • Servei de Rehabilitació Comunitària de Sarrià-Sant Gervasi (SRC SSG).
 • Hospital de Dia d’Adolescents de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia (HDA).
 • Programa de Trastorns mentals severs (TMS).
 • Programa d’atenció específica als trastorns mentals greus (TMG) en els infants i adolescents.
 • Programa de millora dels processos i la qualitat assistencial dels centres de dia.
 • Programa de rehabilitació i reinserció a la comunitat.
 • Programa salut i escola.
 • Programa Ocell de Foc Sants – Montjuïc i Les Corts.
 • Programa d’Atenció a la Crisi en la infància i l’adolescència.
 • Programa de suport a les residències pròpies i concertades de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

SERVEIS SOCIALS

La Fundació CHM Salut Mental és una entitat no lucrativa que treballa en la promoció de la vida independent de les persones amb trastorn mental, desenvolupant tres eixos fonamentals: habitatge, feina i participació social.

Actualment gestionem els següents dispositius i programes en els diferents àmbits:

HABITATGE

 • Servei d’Atenció Domiciliària.
 • Habitatges amb supervisió.
 • Llar-Residència Les Corts.

FEINA

 • Servei Prelaboral.
 • Servei d’Inserció Laboral.
 • Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS).
 • Programa Ocell de Foc Barcelona Nord.
 • Programa Joves en Acció! (Singulars).

PARTICIPACIÓ SOCIAL I LLEURE

 • Club Social de Les Corts.
 • Club Social de Sarrià-Sant Gervasi.
 • Programa mans i temps, voluntariat i salut mental.
 • Programa Finde “RESPIR”.

TUTELES

La Fundació CHM Salut Mental també és una entitat sense afany de lucre que assumeix càrrecs tutelars de persones amb trastorn mental, quina capacitat d’obrar ha estat modificada en procediment judicial, que especifica en una sentència en quins àmbits d’actuació́ personal i patrimonial ha d’intervenir la figura tutelar.

La responsabilitat de la fundació és protegir les persones incapacitades judicialment perquè puguin desenvolupar plenament tots els seus drets i obligacions.

Els serveis són els següents:

 • Tuteles.
 • Servei d’Assessorament.

INSERCIÓ LABORAL

Alcil_logo

ALCIL (Associació Les Corts per a la Inserció Laboral) és una empresa d’economia social, constituïda com a Centre Especial de Treball, que té per finalitat promoure la inserció social i laboral de persones amb discapacitat.

Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).