Amb el suport de2023-01-25T14:19:54+00:00

Amb el suport de

 • Programa de tutela per persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Departament de Drets Socials.

  Període: 01/01/2022 – 31/12/2022

  Breu descripció: Servei adreçat a cobrir les necessitats de suport, protecció i garantir els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones amb malaltia mental que hagin estat incapacitades judicialment, en els termes que estableixi la resolució judicial de incapacitació corresponent.

 • (RE) CONSTRUINT CAPACITATS: Programa d’informació i millora d’integració social i promoció de l’autonomia de persones amb trastorn mental i capacitat d’obrar modificada

  Entitat concessionària: Diputació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2022 – 31/12/2022

  Breu descripció: El Servei de Tuteles és un servei social especialitzat, la finalitat del qual és tenir cura i donar assistència d’aquelles persones amb trastorn mental quina capacitat d’obrar ha estat modificada en procediment judicial, que especifica en una sentència en quins àmbits d’actuació́ personal i patrimonial ha d’intervenir la figura tutelar.