Articles2024-03-20T15:36:27+00:00

Articles d’interès

Llegir més

'Alfabetización en salud mental en adolescentes españoles y su relación con las características sociodemográficas'

Article elaborat per l'Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Salut Mental, publicat al volum de març de la Revista Española de Salud Pública.
Llegir més
Llegir més

Family Metacognitive Training (MCT-F): Adapting MCT to Mothers with Psychosis and Their Adolescent Children

Des dels Serveis de Rehabilitació Comunitària participem en l'elaboració de l'article 'Family Metacognitive Training (MCT-F): Adapting MCT to Mothers with Psychosis and Their Adolescent Children' publicat a la revista Behavioral Sciences.
Llegir més
Llegir més

Evaluación de una intervención grupal basada en mindfulness en pacientes con ansiedad y depresión atendidos en un centro comunitario de salud mental: estudio cuasi experimental

Article elaborat per l'Associació Centre d'Higiene Mental les Corts, del Grup CHM Salut Mental, publicat a la revista "Enfermería Clínica".
Llegir més
Llegir més

Reflexió sobre l'enfocament restauratiu global (ERG) en serveis de rehabilitació comunitària (SRC)

Article elaborat pels Serveis de Rehabilitació Comunitària de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi i publicat al darrer número de la Revista Rehabilitación Psicosocial, publicació oficial de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP).
Llegir més
Llegir més

Programa en Cercle per a l'Acompanyament Emocional: canvis associats al primer any d'implementació

Article elaborat pel Servei de Suport i Atenció Emocional de la Fundació CHM Salut Mental publicat al darrer número de la revista Educació Social Revista d'Intervenció Socioeducativa.
Llegir més
Llegir més

Descripción del funcionamiento del programa Konsulta’m: un proyecto comunitario de salud mental en Barcelona

Article elaborat en conjunt entre professionals del CSMIJ de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi implicats en el programa Konsulta’m i el Departament de Recerca, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, i publicat al número 17 de la Revista Española de Enfermería en Salud Mental (REESME) editada per l’Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME).
Llegir més
Llegir més

The effectiveness of a 'EspaiJove.net'- a school-based intervention programme in increasing mental health knowledge, help seeking and reducing stigma attitudes in the adolescent population: a cluster randomised controlled trial

Participació del Departament de Recerca, de l'Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, en l'elaboració de l'article "The effectiveness of a 'EspaiJove.net'- a school-based intervention programme in increasing mental health knowledge, help seeking and reducing stigma attitudes in the adolescent population: a cluster randomised controlled trial" publicat a la revista BMC Public Health, 22(1), 2425.
Llegir més
Llegir més

Pocket Restorative Practice Approaches to Foster Peer-Based Relationships and Positive Development in Schools

L’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts amb la col·laboració del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona han elaborat l'article "Pocket Restorative Practice Approaches to Foster Peer-Based Relationships and Positive Development in Schools" publicat al darrer número de la revista Education Sciences.
Llegir més
Llegir més

Valoració de l’experiència de la implementació dels cercles de paraula als centres educatius del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona

L’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts amb la col·laboració del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia i el de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona han elaborat l'article "Valoració de l’experiència de la implementació dels cercles de paraula als centres educatius del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona" publicat al núm. 57 de la revista Àmbits de Psicopedagogia i Orientació.
Llegir més
Llegir més

'El Servicio de Atención y Apoyo Emocional en los centros educativos: experiencias de una nueva cultura escolar'

Publicació des del Departament de Recerca, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull a la Revista "Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente", al núm. 39, abril 2022.
Llegir més
Llegir més

'Programa de educación emocional y alfabetización en salud mental en adolescentes de Centros Residenciales de Acción'

Publicació conjunta des del programa Espaijove.net, de la Fundació CHM Salut Mental, i el Departament de Recerca, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts a la Revista "Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente", al núm. 39, abril 2022.
Llegir més
Llegir més

Participació del Grup en el llibre 'Adolescencias: Nuevos retos, nuevas transiciones'

L’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts i la Fundació CHM Salut Mental, del Grup CHM Salut Mental, han col·laborat en la redacció del capítol del llibre "Programas comunitarios de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales en la población juvenil", elaborat per l’Asociación Española de Neuropsiquiatria (AEN) i la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y Adolescente (SEPYPNA). El llibre es pot descarregar de forma gratuïta des de la pàgina web de SEPYPNA.
Llegir més
Llegir més

Grup multifamiliar en temps de pandèmia, de la presencialitat a la virtualitat

Publicació dels Serveis de Rehabilitació Comunitària de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi de l’Associació Centre d’Higiene Mental les Corts, del Grup CHM Salut Mental, al número 17 de la revista FEARP (Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial), que és un monogràfic sobre intervenció familiar. Les professionals que han participat en l’article han estat: Núria Puigdellívol, psicòloga, Mireia Vidiella, psicòloga, i Ana Aznar, psicòloga i cap de servei.
Llegir més
Llegir més

Publicació de l’artícle: 'The relationship between jumping to conclusions and social cognition in first-episode psychosis'

El Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Les Corts, ha col·laborat amb l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu i altres entitats en l’elaboració de l’article "The relationship between jumping to conclusions and social cognition in first-episode psychosis" publicat a la revista Schizophrenia – Nature.
Llegir més
Llegir més

Publicació de l’artícle: 'Effectiveness of Mental Health Literacy Programs in Primary and Secondary Schools: A Systematic Review with Meta-Analysis'

El Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Les Corts, ha elaborat, amb la col·laboració de la Unitat docent d’Atenció Primària de Barcelona ciutat de l’Institut Català de la Salut i el programa de doctorat de Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’article "Effectiveness of Mental Health Literacy Programs in Primary and Secondary Schools: A Systematic Review with Meta-Analysis" a la revista Children 2022, 9, 480.
Llegir més
Llegir més

Publicació de l’artícle: 'Implementation of Whole School Restorative Approaches to Promote Positive Youth Development: Review of Relevant Literature and Practice Guidelines'

El Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Les Corts, ha elaborat, amb la col·laboració del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i la Dra. Mònica Albertí, experta en pràctiques restauratives, l’article "Implementation of Whole School Restorative Approaches to Promote Positive Youth Development: Review of Relevant Literature and Practice Guidelines" que ha estat acceptat per ser publicat a la revista Education Sciences.
Llegir més
Llegir més

'Evaluación del impacto del confinamiento en jóvenes atendidos en centros comunitarios de salud mental'

Article elaborat per professionals del Grup CHM Salut Mental i publicat a la "Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente" de la Fundació Orienta de novembre 2021.
(Autors/es: Rocío Casañas, Laia Mas-Expósito, Mercè Teixidó, Anna Barajas-Vélez, Marc Udina, Patricia Escalona, Mercè Triay, Àurea Moreno, Empar Murgui, Mª Teresa Carbonero, Carolina Franco i Lluís Lalucat-Jo).
Llegir més
Llegir més

La reorganització d'un servei comunitari de salut mental infantil i juvenil davant la pandèmia de COVID-19

Publicació del CSMIJ de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi del Grup CHM Salut Mental, al volum núm. 42(3) de setembre 2021 a la revista "Papeles del Psicólogo".
Llegir més
Llegir més

'Validació de l'entrevista semiestructurada FACE Risk Profile en persones amb Trastorn Mental Greu'

Article elaborat en representació del Grup de Treball sobre Riesgo y Trastorno Mental Grave des del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental i amb la col·laboració del "Departament de Personalitat i Avaluació Psicològica de la Facultat de Psicologia" de la Universitat de Barcelona, així com diferents institucions que formen part de "BCN Salut Mental". Aquest article s’ha publicat en el darrer número de la "Revista Actas Españolas de Psiquiatría" i les diferents versions de l’article són de lliure accés.
Llegir més
Llegir més

'Preferred sources of help for mental health problems among Chilean adolescents: a descriptive study'

Article publicat en col·laboració internacional entre la Facultat de Psicologia de la Universidad Católica del Maule (Talca, Chile) i el Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental a la revista Boletín Médico del Hospital Infantil de México (bmhim.com | disponible online el 3 de maig de 2021).
Llegir més
Llegir més

'Relevancia de la alfabetización en salud mental para adolescentes en tiempos del covid-19'

Article publicat en col·laboració internacional entre la Facultat de Psicologia de la Universidad Católica del Maule (Talca, Chile) i el Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental a la revista Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology (www.cnps.cl) 2020, Vol. 14 Nº3 20-26.
Llegir més
Llegir més

Desinstitucionalització 2.0

Publicació de Francisco Villegas, cap de l’Àrea d’Atenció Psicosocial, al volum núm. 16 de la revista de Rehabilitación Psicosocial de la FEARP (fearp.org).
Llegir més
Llegir més

Col·laboració del Departament de Recerca en una publicació al 'International Journal of Environmental Research and Public Health'

Des del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, Rocío Casañas, psicòloga, ha col·laborat com a investigadora en el següents article: “Effectiveness of a Psychoeducational Group Intervention Carried Out by Nurses for Patients with Depression and Physical Comorbidity in Primary Care: Randomized Clinical Trial”.
Llegir més
Llegir més

Col·laboració del Departament de Recerca en una publicació a la 'Revista Atención Primaria (ELSEVIER)'

Des del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, Rocío Casañas, psicòloga, ha col•laborat com a investigadora en el següents article: “Calidad de vida en personas con depresión y comorbilidad física desde una perspectiva de género”.
Llegir més
Llegir més

Publicació del Departament de Recerca a la Revista Educació Social

Publicació de les professionals del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental del Grup CHM Salut Mental a la revista Educació Social. Aquest article sobre l’Avaluació de dos anys de funcionament d'un servei de suport i atenció emocional en centres educatius d'alta complexitat del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona s’ha elaborat amb la col·laboració del Departament de Personalitat i Avaluació Psicològica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Llegir més
Llegir més

Programes d’alfabetització per a la promoció de la salut mental en l’àmbit escolar

Publicació dels/de les professionals del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental del Grup CHM Salut Mental a la revista Gaceta Sanitaria. Aquest article forma part de l’Informe SESPAS 2020.
Llegir més
Llegir més

Treballant fora dels serveis. El Programa 'A Prop Jove'

Publicació de Violeta Pérez, cap de secció de l’Àrea d’Inserció Laboral al volum núm. 15 de la revista de Rehabilitación Psicosocial de la FEARP.
Llegir més
Llegir més

Inserció laboral de joves amb problemes de salut mental

Publicació de Francisco Villegas, cap de l’Àrea d’Atenció Psicosocial, i Carme Barrios, coordinadora de l’Àrea d’Inserció Laboral al volum núm. 15 de la revista de Rehabilitación Psicosocial de la FEARP.
Llegir més
Llegir més

Promoció de la salut mental, prevenció dels trastorns mentals i lluita contra l'estigma. Estratègies i recursos per a l'alfabetització emocional dels adolescents

Publicació de la Dra. Rocío Casañas i del Dr. Lluís Lalucat, del Departament de Recerca del Grup CHM Salut Mental, al número 121 de la “Revista de Estudios de Juventud” publicada per INJUVE del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Llegir més
Llegir més

Effectiveness of a psychoeducation group intervention conducted by primary healthcare nurses in patients with depression and physical comorbidity: study protocol for a randomized, controlled trial

Publicació de la Dra. Rocío Casañas, del Departament de Recerca del Grup CHM Salut Mental, al BMC Health Services Research.
Llegir més
Llegir més

Avaluació del Pla de Serveis Individualitzat després de deu anys de funcionament en dos districtes de Barcelona

Article publicat a la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría elaborat per professionals del Grup CHM Salut Mental (Judith Anglès, Laia Mas Expósito, Inés Casamada, Isabel Cebrià, Yolanda Lozano, Maite San Emeterio, Mercè Teixidó i Lluís Lalucat).
Llegir més
Llegir més

Bones pràctiques del Grup CHM Salut Mental: Programació de l’operativa diària de les tasques administratives

La plataforma SCIOHealth és una comunitat formada per organitzacions i professionals que volen compartir les seves experiències de gestió i nodrir-se de les altres. L’Àrea Administrativa del Grup CHM Salut Mental hi ha participat compartint una bona pràctica sobre la Programació de l’operativa diària de les tasques administratives.
Llegir més
Llegir més

Bones pràctiques del Grup CHM Salut Mental: Implantació de millora en el seguiment d’incidències de manteniment

La plataforma SCIOHealth és una comunitat formada per organitzacions i professionals que volen compartir les seves experiències de gestió i nodrir-se de les altres. L’Àrea Administrativa del Grup CHM Salut Mental hi ha participat compartint una bona pràctica sobre la Implantació de millora en el seguiment d’incidències de manteniment.
Llegir més
Llegir més

Article de l’Espaijove.net a la publicació BMC Public Health (2018)

L’Espaijove.net ha publicat l’article 'EspaiJove.net - a school-based intervention programme to promote mental health and eradicate stigma in the adolescent population: study protocol for a cluster randomised controlled trial' en el que han participat els següents professionals: Rocío Casañas, Victoria-Mailen Arfuch, Pere Castellví, Juan-José Gil, Maria Torres, Angela Pujol, Gemma Castells, Mercè Teixidó, Maria Teresa San-Emeterio, Hernán María Sampietro, Aleix Caussa, Jordi Alonso i Lluís Lalucat-Jo.
Llegir més
Llegir més

L’Espaijove.net i el Programa PAE-TPI en l’informe del PSSRU

L’Espaijove.net i el Programa PAE-TPI apareixen a la pàgina 27 de l’informe 'Growth in the use of early intervention for psychosis services: An opportunity to promote recovery amid concerns on health care sustainability' del Personal Social Services Research Unit (PSSRU) de la London School of Economics and Political Science.
Llegir més
Llegir més

Capacitat predictiva dels símptomes prodròmics en la psicosi del primer episodi d’inici recent

Article amb participació del Grup CHM Salut Mental a la revista Early Intervention in Psychiatry.
Llegir més
Llegir més

Assaig controlat aleatoritzat per avaluar l'eficàcia de l'entrenament metacognitiu comparat amb un grup psicoeducatiu en persones amb un inici recent de psicosi

Article amb participació del Grup CHM Salut Mental a al revista Psychological Medicine.
Llegir més
Llegir més

ESPAI JOVE.NET: un espai per a la salut mental

Programa de promoció de la salut mental i prevenció dels trastorns mentals en la població jove.
Llegir més
Llegir més

Intervenciones en cognición social para personas con esquizofrenia: evidencias y recomendaciones para la práctica clínica

Article elaborat pel Departament de Recerca del nostre grup, publicat a les 'Actas Españolas de Psiquiatría'.
Llegir més
Llegir més

Declaració Internacional de Salut Mental Juvenil

Una visió, uns principis i un pla d’acció compartits per a la prestació de serveis de salut mental a joves de 12 a 25 anys.
Llegir més

Llegir més

Espai Jove

Un programa comunitari d’educació sanitària adreçat als joves dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.
Llegir més

Llegir més

Salut Mental

Els problemes de salut mental afecten a la nostra capacitat de gaudir en els diversos àmbits de la vida, com l’escola, el treball i les relacions amb els altres.
Llegir més