Editorial – Prevenció del Suïcidi: Construint un futur amb esperança

Ana Aznar, cap de secció dels Serveis de Rehabilitació Comunitària de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.

Com cada any, el dia 10 de setembre es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Aquesta data ens brinda l’oportunitat de reflexionar sobre la importància de la salut mental i de treballar col·lectivament per prevenir aquest greu problema que afecta tantes persones arreu del món.

Les xifres relacionades amb el suïcidi són alarmants i ens recorden la necessitat d’actuar sense demora. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el suïcidi és una de les principals causes de mort en persones d’edats compreses entre els 15 i els 29 anys. A més, cada any es registren aproximadament 800.000 casos de suïcidi a escala global, amb un impacte devastador en les famílies i les comunitats.

Per abordar aquesta problemàtica de manera eficaç, és imprescindible promoure la salut mental com una prioritat. Per a prevenir el suïcidi és essencial que totes i cadascuna de nosaltres fomentem la resiliència i el suport mutu, treballant juntes per crear un entorn segur i inclusiu on les persones puguin expressar les seves dificultats i cercar ajuda sense por a ser jutjades.

Aquesta tasca requereix l’acció coordinada de governs, organitzacions de salut, entorn educatiu i professionals de la salut mental. S’han de promoure polítiques públiques que donin suport a programes preventius i garanteixin una bona accessibilitat a serveis de salut mental. També és fonamental la inversió en investigació per conèixer millor els factors de risc i protecció associats al suïcidi, així com per prevenir-lo.

Dins d’aquest marc, una de les responsabilitats dels serveis sanitaris és sensibilitzar sobre els senyals d’alerta i les estratègies d’actuació. Cal fomentar la capacitació de professionals de la salut, educadors/es i altres membres de la comunitat per identificar i intervenir de manera adequada davant de persones en situació de vulnerabilitat. A més, cal crear un entorn propici per al benestar emocional; és fonamental promoure la salut mental en diferents àmbits com l’escola, la feina i les relacions personals. Hem de treballar en la desestigmatització de la salut mental, fomentar la comunicació i una societat que valori i respecti la diversitat emocional. Cap persona hauria de sentir-se sola en la seva lluita interna. Cada pas que fem per promoure la salut mental és un pas cap a un futur més esperançador i resilient.

2023-09-02T16:07:34+00:00