Formació del Programa Singulars 2022

Els joves i les joves del PROGRAMA SINGULARS, de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental, inicien la formació “Estratègies de Serveis: Qualitat i orientació al client”, a càrrec de l’entitat de formació, Sinergia.

Mitjançant aquesta formació professionalitzadora es vol cercar la millora de la qualificació professional dels i les joves, així com la seva ocupabilitat.

La formació conté tretze mòduls incloent-hi també formació transversal en matèria d’igualtat de gènere.

Contingut dels mòduls:

• Mòdul 1: Qualitat i servei: algunes definicions
• Mòdul 2: La importància de la qualitat del servei
• Mòdul 3: Gestió de la qualitat en el servei
• Mòdul 4: Les estratègies del servei
• Mòdul 5: La comunicació del servei
• Mòdul 6: Les normes de qualitat del servei
• Mòdul 7: Qualitat i servei: aspectes generals
• Mòdul 8: Identificació d’errors
• Mòdul 9: Mesurar la satisfacció del client
• Mòdul 10: Com posar en marxa un sistema de qualitat
• Mòdul 11: Atenció telefònica en la gestió de la qualitat del servei
• Mòdul 12: Exemples de mala qualitat en el servei
• Mòdul 13: Mòdul específic sectorial.

El total de la formació és de 100 hores, finalitzant el curs el 24 de maig.

2022-05-18T14:44:06+00:00