Participació a la Presentació d’equips de Comunicació d’ISEM

El passat dia 27 de setembre des del Departament de Comunicació Corporativa del Grup CHM Salut Mental es va participar a la Presentació d’equips de Comunicació de la Plataforma de entidades para la promoción e inclusión social de personas con enfermedad mental (ISEM). La finalitat d’aquesta reunió va ser establir un mecanisme de protocol intern amb reunions periòdiques amb els equips de Comunicació de les entitats que formen part de la xarxa ISEM per compartir idees, possibles col·laboracions en la difusió de campanyes i l’exposició d’experiències d’èxit i aprenentatges.

La Plataforma de entidades para la promoción e inclusión social de personas con enfermedad mental (ISEM) és una associació no governamental i sense ànim de lucre constituïda per diverses entitats com a xarxa per a la promoció i inclusió social de persones amb malaltia mental.

Actualment està composta per divuit entitats de l’àmbit de la salut mental.

2022-09-30T15:14:13+00:00