VII Jornada Networking del Programa Làbora

El passat 2 de maig el Programa Làbora ha realitzat la seva VII Jornada Networking, recuperant aquest any el format presencial.

La Fundació CHM Salut Mental, del Grup CHM Salut Mental, com entitat referent en salut mental del programa, al qual ofereix un servei d’interconsulta en salut mental, va estar present a l’acte.

El Programa Làbora s’ha consolidat en els darrers anys com a programa de cooperació publicosocial liderat per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb les entitats socials d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i Creu Roja, per fomentar l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.

Durant la jornada es van presentar les dades anuals del programa, amb 7.192 persones ateses, de les quals 1.709 s’han inserit laboralment.

La jornada va permetre també atorgar el Segell Làbora a 90 empreses com a reconeixement de bones pràctiques i qualitat de les contractacions realitzades.

La part de networking de la jornada ha aplegat a 275 persones candidates i 149 empreses entre les quals s’han fet entrevistes individuals per incentivar noves contractacions.

2022-07-09T15:22:13+00:00