Treballa amb nosaltres2023-06-06T12:03:25+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 015/2023FCHMSM - Monitor/a – Educador/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Suport individual a les persones usuàries del servei.
– Coordinació amb l’equip professional del servei.
– Actualització de la documentació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució per excedència amb reserva del lloc de treball.
• DATA D’INCORPORACIÓ: 16/06/2023 al 17/12/2023.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 18.013 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Tècnic/a cures d’Auxiliar d’Infermeria.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en SAD.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb TM.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 015/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 015/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 1 de juliol de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 010/2023CHMLC - Psiquiatre/a CSMA – CAS

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental d’Adults de Les Corts – CAS Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 21, 3ª planta.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psiquiatre/a CSMA – CAS.

PERFIL PROFESSIONAL:
• FORMACIÓ: Metge/ssa amb l’especialitat de psiquiatria.
• EXPERIÈNCIA EN:
– Psicopatologia i Diagnòstic Diferencial.
– Consum de substàncies i conductes addictives.
– Tractaments psicofarmacològics.
– Intervencions psicoterapèutiques.
– Treball en equip multidisciplinar.
– Treball en l’àmbit de la Salut Mental Comunitària.
– Treball amb l’atenció primària de salut i recursos comunitaris.
– Programa TMS i programa de Patologia dual: Seguiment de pacients, valoració de necessitats i de l’estat de salut.
– Programa de seguiment de metadona.
• LLENGÜES: Català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2023.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 56.405 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 010/2023CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 010/2023CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 2 de juliol de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 014/2023FCHMSM - Monitor/Monitora – Educador/Educadora

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/Monitora – Educador/Educadora.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Realitzar el seguiment individualitzat i visites periòdiques de la persona amb capacitat d’obrar modificada tant en situació estable com en cas de crisi.
2. Detectar necessitats en tots els àmbits de la seva vida, ja siguin mancances personals com del seu entorn (inventari de roba, supervisió dels habitatges…).
3. Realitzar els acompanyaments que la persona requereixi (vinculació a serveis, compres, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials…).
4. Fer el seguiment, en els casos que sigui necessari, de l’administració correcta de la medicació, activant els mecanismes necessaris.
5. Donar suport i orientació a la persona amb capacitat d’obrar modificada.
6. Ajustar la intervenció professional per tal de donar suport al pla de treball individualitzat establert pel referent de tutela.
7. Registrar i actualitzar la documentació i intervencions al sistema informàtic.
8. Coordinar-se amb la resta de l’equip professional del servei de tutela.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juny 2023.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 18.013 euros anuals aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
– Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Certificat de professionalitat d’atenció sanitària a persones en el domicili.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en fundacions tutelars.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb TM.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 014/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 014/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juny de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 013/2023FCHMSM - Referent de Tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Tuteles.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució IT.
• DATA D’INCORPORACIÓ: maig 2023.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.538 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
– Experiència professional de suport en l’exercici de la capacitat jurídica.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 013/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 013/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 22 de juny de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 012/2023FCHMSM - Administratiu/va jurídic/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei Tutelar.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis Socials en Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Graus 10-12 (accés per C/ Avió Plus Ultra).

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU/VA JURÍDIC/A.
• FORMACIÓ:
– Titulació en batxillerat o cicle formatiu d’administratiu.
– Formació en Secretariat Jurídic.
• MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL:
Proporcionar suport administratiu tècnic especialitzat en l’àmbit jurídic, dins del programa de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.
• FUNCIONS PRINCIPALS I RESPONSABILITATS:
– Presentació i recepció d’escrits i notificacions per la plataforma e-justicia.cat de la Generalitat.
– Classificar, distribuir, registrar, arxivar les notificacions diàries jurídiques, ja es rebin via Jutjat, Procurador, o qualsevol altre.
– Control de terminis judicials.
– Relació amb els Jutjats. (consultes, canvis de data, obtenció de documentació).
– Seguiment dels nous càrrecs per a l’obtenció dels testimonis judicials de la legitimació complerta del càrrec de suport.
– Seguiment dels canvis de competència territorial dels procediments de suport.
– Elaborar els escrits i recursos de tràmit i enviar-los al Procurador o presentar-los al Jutjat, o a l’administració (defuncions, canvis de domicili, aclariments de càrrec, multes, etc.).
– Arxiu genèric de la part jurídica: organitzar, classificar, registrat tot tipus de documentació jurídica, atenent als criteris de gestió documental.
– Suport documental y coordinació que puguin necessitar els advocats del Torn d’Ofici de les persones usuàries.
– Seguiment i obtenció dels Certificats de Naixement i de la Secció 4a del Registre Civil de les persones usuàries, amb les inscripcions tant del càrrec de suport com de l’Entitat que presta el servei de suports.
– Gestionar l’obtenció de qualsevol altre certificat o documentació jurídica (defunció, matrimoni, últimes voluntats, assegurances amb cobertura de defunció, còpies autoritzades de testaments, escriptures notarials, etc.).
– Atendre i resoldre les necessitats de documentació de l’àrea jurídica.
– Gestió dels assumptes jurídics de les persones usuàries.
– Col·laborar amb la resta de l’equip jurídic en els projectes i iniciatives de l’àrea.
– Qualsevol altra funció que s’estableixi.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en departament administratiu, preferentment en operadors jurídics.
– Es valora experiència en Entitats de Suport.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juny 2023.
• JORNADA SETMANAL: 38:25 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 24.664 euros bruts.

ALTRES CONEIXEMENTS:
• LLENGÜES: Bilingüe català-castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Coneixements avançats d’ofimàtica, especialment paquet Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 012/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 012/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 11 de juny de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 002/2023ALCIL - Repartidor-a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Associació Les Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL).
• CENTRE DE TREBALL: Mercat Les Corts / Concepció.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Inserció Laboral.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Travessera de Les Corts, 215 – Aragó, 317.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Repartidor-a (preferiblement amb cotxe o moto o carnet de conduir).
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Atenció al client.
– Gestió de cobraments.
– Repartiments de comandes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució IT.
• DATA D’INCORPORACIÓ: maig 2023.
• JORNADA SETMANAL: 27 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 11.500 euros anuals aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• PERSONA AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT PREFERIBLEMENT EN SALUT MENTAL.
• FORMACIÓ:
– ESO o equivalent.
• EXPERIÈNCIA:
– Es valorarà experiència en llocs de treball similars.
• LLENGÜES:
– Castellà imprescindible.
– Català avançat.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES:
– Coneixements bàsics de word i excel.
• ALTRES:
– Es requereix bona forma física.
– Es valorarà capacitat per portar bicicleta i/o patinet elèctric.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 002/2023ALCIL):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 002/2023ALCIL):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 11 de juny de 2023.