Treballa amb nosaltres2024-05-22T18:08:12+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 020/2024FCHMSM - Monitor/a – Educador/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: C/ Galileu, 333 baixos.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Suport individual a les persones usuàries del servei.
– Coordinació amb l’equip professional del servei.
– Actualització de la documentació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució baixa IT.
• DATA D’INCORPORACIÓ: maig 2024.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 18.013 euros/bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Tècnic/a cures d’Auxiliar d’Infermeria.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en SAD.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb TM.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 020/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 020/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 7 de juny de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 019/2024FCHMSM - Referent de Tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Suport a les Decisions.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: maig 2024.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.538 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
– Experiència professional de suport en l’exercici de la capacitat jurídica.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 019/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 019/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 23 de juny de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 018/2024FCHMSM - Monitor/a – Educador/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Club Social Sarrià – Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: C/ Graus, 10-12.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
– Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: 3 mesos, amb possibilitats de continuïtat.
• DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2024.
• JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 12.164 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
És imprescindible disposar d’alguna de les següents titulacions:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
Es valorarà experiència en:
– En serveis de lleure.
– En intervenció amb persones amb trastorn mental.
– Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 018/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 018/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 22 de juny de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 012/2024FCHMSM - Titulat/da Grau Mig

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Club Social Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: C/ Montnegre 25 i C/ Graus, 10-12.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Titulat/da Grau Mig.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Realització de processos d’acollida i avaluació inicial de persones usuàries del servei.
– Atenció directa i seguiment de les persones usuàries del club i dels plans individuals d’inserció social.
– Programació, realització, registre i avaluació de tallers i activitats grupals de lleure.
– Coordinació amb la resta de professionals de l’equip, amb altres serveis i amb recursos comunitaris.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2024.
• JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 12.688 euros aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials, preferentment Educació Social.
• EXPERIÈNCIA:
– En serveis de lleure.
– En intervenció amb persones amb trastorn mental i/o altres col·lectius vulnerables.
– Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.
• LLENGÜES: català i castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 012/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 012/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 24 de juny de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 017/2024FCHMSM - Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Centres Educatius del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• NOMBRE DE VACANTS: 1.
• LLOC DE TREBALL: Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA: El programa té com a objectiu general acompanyar i formar l’equip educatiu en un canvi en la gestió positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte. Té com a objectius concrets:
– Promoure una mirada escolar restaurativa. Promoure una cultura escolar més inclusiva que posi les relacions interpersonals i la gestió positiva del conflicte en el centre de l’educació i que tingui en compte tota la comunitat educativa.
– Desenvolupar competències restauratives en tot l’equip.
– Fomentar les competències emocionals de l’alumnat, des de la consciència i regulació emocional fins a la competència social i habilitats de vida i benestar.
– Millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de la comunitat educativa per a millorar la convivència escolar.
– Promoure l’adquisició d’eines i estratègies de la comunitat educativa en habilitats per a la gestió de les relacions i els conflictes des de l’enfocament restauratiu global.

Per assolir aquests objectius, el programa durà a terme accions d’acompanyament a l’equip directiu, de formació i assessorament de l’equip educatiu, de realització de co-docència a les aules pel que fa a l’alumnat i facilitació del treball en xarxa.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestre/a d’educació especial.
Haurà d’acreditar haver fet un programa formatiu específic sobre pràctiques restauratives.
En la contractació de nous/noves professionals es valorarà:
– Tenir experiència en centres educatius i ser coneixedor/a de les dinàmiques i de les relacions amb l’entorn dels centres educatius.
– Tenir formació i experiència en: Mediació i resolució de conflictes a través de les pràctiques restauratives, educació i acompanyament emocional, Intervenció socioeducativa, Intervenció Sociofamiliar, Teràpia familiar sistèmica, Pedagogia sistèmica.
– Tenir experiència professional en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.
– Tenir coneixements sobre salut mental infantil i juvenil.
– Habilitats per realitzar formació i donar assessorament als centres educatius.
– Habilitats pel maneig de situacions de complexitat a l’aula.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: immediata.
• JORNADA ANUAL: 802,72 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL BRUTA APROXIMADA: 11.965 euros.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV adjuntant la documentació a… indicant referència 017/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 017/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 22 de juny de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 016/2024FCHMSM - Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Centres Educatius del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• NOMBRE DE VACANTS: 4.
• LLOC DE TREBALL: Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA: El programa té com a objectiu general acompanyar i formar l’equip educatiu en un canvi en la gestió positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte. Té com a objectius concrets:
– Promoure una mirada escolar restaurativa. Promoure una cultura escolar més inclusiva que posi les relacions interpersonals i la gestió positiva del conflicte en el centre de l’educació i que tingui en compte tota la comunitat educativa.
– Desenvolupar competències restauratives en tot l’equip.
– Fomentar les competències emocionals de l’alumnat, des de la consciència i regulació emocional fins a la competència social i habilitats de vida i benestar.
– Millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de la comunitat educativa per a millorar la convivència escolar.
– Promoure l’adquisició d’eines i estratègies de la comunitat educativa en habilitats per a la gestió de les relacions i els conflictes des de l’enfocament restauratiu global.

Per assolir aquests objectius, el programa durà a terme accions d’acompanyament a l’equip directiu, de formació i assessorament de l’equip educatiu, de realització de co-docència a les aules pel que fa a l’alumnat i facilitació del treball en xarxa.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestre/a d’educació especial.
Haurà d’acreditar haver fet un programa formatiu específic sobre pràctiques restauratives.
En la contractació de nous/noves professionals es valorarà:
– Tenir experiència en centres educatius i ser coneixedor/a de les dinàmiques i de les relacions amb l’entorn dels centres educatius.
– Tenir formació i experiència en: Mediació i resolució de conflictes a través de les pràctiques restauratives, educació i acompanyament emocional, Intervenció socioeducativa, Intervenció Sociofamiliar, Teràpia familiar sistèmica, Pedagogia sistèmica.
– Tenir experiència professional en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.
– Tenir coneixements sobre salut mental infantil i juvenil.
– Habilitats per realitzar formació i donar assessorament als centres educatius.
– Habilitats pel maneig de situacions de complexitat a l’aula.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: immediata.
• JORNADA ANUAL: 1.605,28 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL BRUTA APROXIMADA: 23.928 euros.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV adjuntant la documentació a… indicant referència 016/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 016/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 22 de juny de 2024.