Treballa amb nosaltres2023-09-24T13:22:25+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 028/2023FCHMSM - Cuidador / Cuidadora

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Llar – Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Cuidador / Cuidadora.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Promoció i suport de l’autonomia.
– Desenvolupament de les activitats de la Llar-Residència.
– Registre de les intervencions.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: novembre 2023.
• JORNADA ANUAL: 740 hores (torn de dissabtes, diumenges i festius).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 6.488 euros (més plus de festius).

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Tècnic/a cures d’Auxiliar d’Infermeria.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– En Llar-Residència de Salut Mental.
– Atenció domiciliària.
– Atenció en l’àmbit de la Salut Mental.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 028/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 028/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 22 d’octubre de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 017/2023CHMLC - Psicòleg/Psicòloga Clínic/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Adults i Addicions CSMIA.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: C. Montnegre 21, 3a planta.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a.

PERFIL PROFESSIONAL:
• FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Programa de suport a l’atenció primària.
– Treball de suport i assessorament a agents de salut.
– Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals.
• ES VALORA EXPERIÈNCIA EN:
– Assistència a població adulta i patologia dual.
– Treball comunitari.
– Treball en equip.
– Treball amb atenció primària.
• LLENGÜES: català, castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució previsible 1 any.
• DATA D’INCORPORACIÓ: setembre/octubre 2023.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 56.405 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 017/2023CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 017/2023CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 22 d’octubre de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 027/2023FCHMSM - Referent de Tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Tuteles.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2023.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.538 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
– Experiència professional de suport en l’exercici de la capacitat jurídica.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 027/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 027/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 5 d’octubre de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 003/2023ALCIL - Repartidor-a (preferiblement amb cotxe o moto o carnet de conduir)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Associació Les Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL).
• CENTRE DE TREBALL: Mercat Les Corts / Concepció.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Inserció Laboral.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Travessera de Les Corts, 215 – Aragó, 317.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Repartidor-a (preferiblement amb cotxe o moto o carnet de conduir).
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Atenció al client.
– Gestió de cobraments.
– Repartiments de comandes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució IT.
• DATA D’INCORPORACIÓ: setembre 2023.
• JORNADA SETMANAL: 27 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 11.500 euros anuals aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• PERSONA AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT PREFERIBLEMENT EN SALUT MENTAL.
• FORMACIÓ:
– ESO o equivalent.
• EXPERIÈNCIA:
– Es valorarà experiència en llocs de treball similars.
• LLENGÜES:
– Castellà imprescindible.
– Català avançat.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES:
– Coneixements bàsics de word i excel.
• ALTRES:
– Es requereix bona forma física.
– Es valorarà capacitat per portar bicicleta i/o patinet elèctric.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 003/2023ALCIL):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 003/2023ALCIL):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 22 d’octubre de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 014/2023CHMLC - Oficial Administratiu/va

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Gerència.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANIZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• DIRECCIÓ: Numància 95.

PERFIL PROFESSIONAL I DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Oficial Administratiu/va.
• FORMACIÓ:
– Formació vinculada a Gestió Professionals.
– II Grau d’Administració.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Tasques vinculades al departament de gestió professionals.
– Control horari.
– Calendaris anuals.
– Gestió i modificacions salarials i contractuals.
– Gestió IT, etc.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRATACIÓ: Indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: Immediata.
• JORNADA SETMANAL: 36:00 hores setmanals teòriques (1.620 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 24.162 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional.

ALTRES CONEIXEMENTS:
• IDIOMES: català, castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office (paquet), programa de control horari (preferiblement T2App).

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 014/2023CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 014/2023CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 29 de setembre de 2023.