Treballa amb nosaltres2022-09-30T12:04:23+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 012/2022CHMLC - Diplomat/Diplomada Infermeria per CSMA/CAS Les Corts

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental d’Adults de Les Corts / CAS Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 21, 3a planta.

PERFIL PROFESSIONAL I DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Diplomat/Diplomada Infermeria per CSMA/CAS Les Corts
• FORMACIÓ: es valorarà l’especialitat en salut mental.
• FUNCIONS PRINCIPALS: Atenció individual i grupal als pacients i familiars tant en el CSMA/CAS Les Corts, com en atenció primària o en entorn comunitari.
Desenvoluparà entre d’altres les següents activitats:
– Programa TMS i programa Patologia Dual: seguiment de pacients, valoració de necessitats i de l’estat de salut.
– Intervenció individual i en grup en mindfulness.
– Intervenció a nivell comunitari, treball i coordinació amb àrees bàsiques de salut, treball de prevenció i detecció en salut mental i educació sanitària.
– Intervenció domiciliària en pacients amb TMS i/o PD.
– Seguiment i intervenció al programa CRS.
– Gestió de tractaments injectables.
– Programa de seguiment de metadona.
– Programa de reducció de danys.
• EXPERIÈNCIA: Es valorarà l’experiència en Salut Mental i addiccions en l’àmbit comunitari i la formació en tècniques específiques.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució prevista per més de 6 mesos.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2022.
• JORNADA SETMANAL: 36 hores setmanals teòriques (1.620 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 30.919,44 euros bruts.

ALTRES CONEIXEMENTS:
• LLENGÜES: català, castellà i es valorarà coneixements d’anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 012/2022CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 012/2022CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 20 d’octubre de 2022.

OFERTA DE TREBALL: REF. 013/2022CHMLC - Oficial Administratiu/va

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea Administrativa.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANIZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• DIRECCIÓ: Numància 95- 99, baixos, local 2-3.

PERFIL PROFESSIONAL I DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Oficial Administratiu/va.
• FORMACIÓ: Es valoraran formacions vinculades a comptabilitat, així com Formació Professional de segon grau en l’àrea administrativa.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
Tasques vinculades al Departament de Comptabilitat:
– Quadres de control: assegurances, proveïdors, recepció albarans, etc.
– Control, pagament, quadrament caixes.
– Reclamació factures, pagaments usuaris/es, etc.
Tasques vinculades a subvencions i licitacions:
– Presentació de sol·licituds de licitacions i subvencions: butlletins i diaris oficials, formularis, documentació de projectes.
– Quadres i fitxes de seguiment.
– Justificacions parcials i finals.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRATACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2022.
• JORNADA SETMANAL: 36:00 hores setmanals teòriques (1.620 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 23.000 euros bruts.

ALTRES CONEIXEMENTS:
• IDIOMES: català i castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office (paquet), base de dades, programes de facturació.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 013/2022CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 013/2022CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 26 d’octubre de 2022.

OFERTA DE TREBALL: REF. 017/2022FCHMSM - Diplomat / Diplomada en Infermeria

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ CHM SALUT MENTAL.
• CENTRE DE TREBALL: Llar Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis Socials en Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Diplomat / Diplomada en Infermeria.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
− Coordinació administrativa amb la farmàcia que prepara els blísters.
− Coordinació administrativa amb l’Àrea Bàsica de Salut i CSMA pel que fa a la gestió de receptes, targetes sanitàries, vacunes, volants de derivació, etc.
− Programar i planificar les visites mèdiques externes de la persona usuària.
− Recollir, registrar i gestionar la informació resultant en coordinació amb la resta de l’equip.
− Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
− Supervisió dels menús que es serveixin i del seu ajustament a les pautes d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.
− Supervisió del carro de medicament i temperatura de la nevera.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre/novembre 2022.
• JORNADA SETMANAL: 20 hores setmanals.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 10.500 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: Diplomatura en Infermeria.
• ALTRES CONEIXEMENTS: Informàtica a nivell usuari.
• EXPERIÈNCIA:
− En intervenció amb persones amb trastorn mental.
− Es valorarà experiència en centre residencial.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: aplicacions Microsoft office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 017/2022FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 017/2022FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 d’octubre de 2022.