Treballa amb nosaltres2022-07-04T12:58:00+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 012/2022FCHMSM - Referent de Tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Tuteles.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.072,75 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
– Experiència professional en servei de tuteles.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 012/2022FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 012/2022FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juliol de 2022.

OFERTA DE TREBALL: REF. 005/2022CHMLC - Psiquiatre/a Hospital de Dia

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: HOSPITAL DE DIA INFANTOJUVENIL.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Via Augusta 364-372.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psiquiatre/a Hospital de Dia.

PERFIL PROFESSIONAL:
• FORMACIÓ: Metge/ssa amb l’especialitat de psiquiatria. Es valorarà especialitat en psiquiatria infantojuvenil.
• EXPERIÈNCIA EN:
– Atenció a la població infantojuvenil.
– Psicopatologia i psicofarmacologia.
– Intervencions psicoterapèutiques individuals, grupals i familiars.
– Treball en equip multidisciplinar.
– Treball en l’àmbit de la Salut Mental Comunitària.
• LLENGÜES: Català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 54.232,28 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 005/2022CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 005/2022CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juliol de 2022.

OFERTA DE TREBALL: REF. 015/2022FCHMSM - Monitor/a – Educador/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Club Social Sarrià-Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Graus 10-12, local 8.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
– Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022.
• JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 11.419,32 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– En serveis de lleure.
– En intervenció amb persones amb trastorn mental.
– Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 015/2022FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 015/2022FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 15 de juliol de 2022.

OFERTA DE TREBALL: REF. 009/2022CHMLC - Psicòleg/Psicòloga Clínic/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 21.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a.

PERFIL PROFESSIONAL:
• FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals.
– Participació en Programa d’atenció clínica comunitària intensiva.
– Participació en Projecte d’investigació de teràpia grupal multifamiliar en població infanto-juvenil.
– Treball en recolzament i assessorament a agents de salut.
• EXPERIÈNCIA EN:
– Assistència a població infantojuvenil.
– Treball comunitari.
– Treball en equip.
• LLENGÜES: català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 48.785,98 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 009/2022CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 009/2022CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juliol de 2022.

OFERTA DE TREBALL: REF. 007/2022FCHMSM - Tècnic/a d’Orientació – Prospector/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ CHM SALUT MENTAL.
• CENTRE DE TREBALL: Servei Inserció Laboral.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Numància 107-109.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Tècnic/a d’Orientació – Prospector/a.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Programació, desenvolupament i avaluació d’itineraris i activitats corresponents a programes d’inserció laboral i/o formativa.
– Coordinació amb agents comunitaris i amb recursos socials i sanitaris.
– Prospecció d’empreses i recursos.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: juny 2022.
• JORNADA SETMANAL: 38:30 hores teòriques setmanals.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.876,10 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Titulat/da Grau Mig (àmbit educatiu, social o empresarial).
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en desenvolupament d’itineraris d’inserció laboral o en tasques de prospecció de recursos i/o empreses (com a mínim de 2 anys).
– Experiència en intervenció directa amb persones amb trastorn de salut mental, preferentment amb persones joves.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Aplicacions Microsoft Office. Es valorarà coneixement del programa Galileu i GIA.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 007/2022FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 007/2022FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juliol de 2022.

OFERTA DE TREBALL: REF. 009/2022FCHMSM - Preparador/a Laboral (Tècnic/a auxiliar o Tallerista)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei Prelaboral.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25, Altell.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Preparador/a Laboral (Tècnic/a auxiliar o Tallerista).
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Realització i dinamització de tallers i activitats grupals de potenciació d’hàbits laborals i capacitats personals i socials.
– Realització d’activitats de millora de competències bàsiques i transversals.
– Realització d’activitats grupals d’orientació laboral.
– Dinamització de projectes d’Aprenentatge i Servei.
– Col·laboració en tutories individuals i intervencions vinculades al pla individual de cada persona usuària.
– Programació, avaluació i gestió de les activitats encomanades (registre i seguiment dels controls d’assistència i dels seguiments de les persones participants, elaboració de documentació i material didàctic, avaluació de les persones usuàries i de les activitats realitzades, …).
– Participació en activitats de coordinació interna i externa.
– Participació en la recollida de dades i la realització de projectes i memòries del servei.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: maig 2021.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 17.769,24 euros.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– CFGM en Oficis (fusteria, electricitat, …etc.).
– Es valorarà titulació en Integració Social.
– Es valorarà formació en l’àmbit de la inserció laboral i/o en salut mental.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en la realització d’activitats formatives, tallers (jardineria, fusteria, activitats creatives) i en dinamització de grups.
– Es valorarà experiència en salut mental o amb col·lectius amb especials dificultats.
– Es valorarà experiència en projectes d’Aprenentatge i Servei.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 009/2022FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 009/2022FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juliol de 2022.