Treballa amb nosaltres2023-01-24T13:15:20+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 003/2023FCHMSM - Diplomat / Diplomada en Infermeria

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ CHM SALUT MENTAL.
• CENTRE DE TREBALL: Llar Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis Socials en Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Diplomat / Diplomada en Infermeria.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
− Coordinació administrativa amb la farmàcia que prepara els blísters.
− Coordinació administrativa amb l’Àrea Bàsica de Salut i CSMA pel que fa a la gestió de receptes, targetes sanitàries, vacunes, volants de derivació, etc.
− Programar i planificar les visites mèdiques externes de la persona usuària.
− Recollir, registrar i gestionar la informació resultant en coordinació amb la resta de l’equip.
− Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
− Supervisió dels menús que es serveixin i del seu ajustament a les pautes d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.
− Supervisió del carro de medicament i temperatura de la nevera.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2023.
• JORNADA SETMANAL: 20 hores setmanals.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 10.503 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: Diplomatura en Infermeria.
• ALTRES CONEIXEMENTS: Informàtica a nivell usuari.
• EXPERIÈNCIA:
− En intervenció amb persones amb trastorn mental.
− Es valorarà experiència en centre residencial.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: aplicacions Microsoft office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 003/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 003/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 24 de febrer de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 004/2023FCHMSM - Terapeuta Ocupacional

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Llar – Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis Socials en Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Terapeuta Ocupacional.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Col·laboració en la programació d’activitats de rehabilitació psicosocial.
– Realització d’activitats rehabilitadores grupals i individuals si escau.
– Col·laboració en la preparació d’informes.
– Complementació correcta dels registres.
– Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
– Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
– Donar compliment a les recomanacions de bones pràctiques ambientals definides pel Grup CHM Salut Mental.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2023.
• JORNADA SETMANAL: 5:30 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 2.891,66 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Teràpia Ocupacional.
• EXPERIÈNCIA:
– Treball en dispositius residencials.
– Experiència amb persones amb trastorn mental.
• LLENGÜES: castellà i castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 004/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 004/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 24 de febrer de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 001/2023ALCIL - Repartidor-a (preferiblement amb cotxe o moto o carnet de conduir)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Associació Les Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL).
• CENTRE DE TREBALL: Mercat Les Corts / Concepció.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Inserció Laboral.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Travessera de Les Corts, 215 – Aragó, 317.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Repartidor-a (preferiblement amb cotxe o moto o carnet de conduir).
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Atenció al client.
– Gestió de cobraments.
– Repartiments de comandes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució IT.
• DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2023.
• JORNADA SETMANAL: 27 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 10.648,40 euros anuals aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• PERSONA AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT PREFERIBLEMENT EN SALUT MENTAL.
• FORMACIÓ:
– ESO o equivalent.
• EXPERIÈNCIA:
– Es valorarà experiència en llocs de treball similars.
• LLENGÜES:
– Castellà imprescindible.
– Català avançat.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES:
– Coneixements bàsics de word i excel.
• ALTRES:
– Es requereix bona forma física.
– Es valorarà capacitat per portar bicicleta i/o patinet elèctric.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 001/2023ALCIL):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 001/2023ALCIL):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 17 de febrer de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 001/2023CHMLC - Psicòleg/Psicòloga Clínic/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 21.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a.

PERFIL PROFESSIONAL:
• FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals.
– Participació en Programa d’atenció a la crisi infanto-juvenil.
– Participació en Projecte d’investigació de teràpia grupal multifamiliar en població infanto-juvenil.
– Treball en recolzament i assessorament a agents de salut.
• ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA EN:
– Assistència a població infantojuvenil.
– Treball comunitari.
– Treball en equip.
• LLENGÜES: català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: març 2023.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 54.232 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 001/2023CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 001/2023CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 17 de febrer de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 002/2023FCHMSM - Monitor/a – Educador/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Club Social Sarrià – Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: C/ Graus, 10-12.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
– Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2023.
• JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 11.419,26 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– En serveis de lleure.
– En intervenció amb persones amb trastorn mental.
– Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 002/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 002/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 12 de febrer de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 001/2023FCHMSM - Referent de Tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Tuteles.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2023.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 20.219 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
– Experiència professional en servei de tuteles.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 001/2023FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 001/2023FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 4 de febrer de 2023.

OFERTA DE TREBALL: REF. 028/2022FCHMSM - Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Centres Educatius del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA: El programa té com a objectiu general acompanyar i formar l’equip educatiu en un canvi en la gestió positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte. Té com a objectius concrets:
– Promoure una mirada escolar restaurativa. Promoure una cultura escolar més inclusiva que posi les relacions interpersonals i la gestió positiva del conflicte en el centre de l’educació i que tingui en compte tota la comunitat educativa.
– Desenvolupar competències restauratives en tot l’equip.
– Fomentar les competències emocionals de l’alumnat, des de la consciència i regulació emocional fins a la competència social i habilitats de vida i benestar.
– Millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de la comunitat educativa per a millorar la convivència escolar.
– Promoure l’adquisició d’eines i estratègies de la comunitat educativa en habilitats per a la gestió de les relacions i els conflictes des de l’enfocament restauratiu global.

Per assolir aquests objectius, el programa durà a terme accions d’acompanyament a l’equip directiu, de formació i assessorament de l’equip educatiu, de realització de co-docència a les aules pel que fa a l’alumnat i facilitació del treball en xarxa.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestre/a d’educació especial.
Haurà d’acreditar haver fet un programa formatiu específic sobre pràctiques restauratives.
En la contractació de nous/noves professionals es valorarà:
– Tenir experiència en centres educatius i ser coneixedor/a de les dinàmiques i de les relacions amb l’entorn dels centres educatius.
– Tenir formació i experiència en: Mediació i resolució de conflictes a través de les pràctiques restauratives, educació i acompanyament emocional, Intervenció socioeducativa, Intervenció Sociofamiliar, Teràpia familiar sistèmica, Pedagogia sistèmica.
– Tenir experiència professional en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.
– Tenir coneixements sobre salut mental infantil i juvenil.
– Habilitats per realitzar formació i donar assessorament als centres educatius.
– Habilitats pel maneig de situacions de complexitat a l’aula.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2023.
• JORNADA ANUAL: 1.605,28 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL BRUTA APROXIMADA: 24.808 euros.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV adjuntant la documentació a… indicant referència 028/2022FPCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 028/2022FPCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 27 de gener de 2023.