Treballa amb nosaltres2024-03-03T13:00:57+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 014/2024FCHMSM - Monitor/a – Educador/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Llar – Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Suport a les activitats de vida diària de les persones residents i organització del servei.
– Desenvolupament de les activitats rehabilitadores.
– Complementació del sistema d’informació del servei.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: març 2024.
• JORNADA ANUAL: 1.566,75 hores (torn de matí).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 16.408 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
S’ha de tenir alguna d’aquestes titulacions:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Tècnic/a cures d’Auxiliar d’Infermeria.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– En residència o atenció domiciliària.
– Atenció en l’àmbit de la Salut Mental.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 014/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 014/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 26 de març de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 003/2024CHMLC - Psiquiatre/a CSMIJ

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 21.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psiquiatre/a CSMIJ.

PERFIL PROFESSIONAL:
• FORMACIÓ: metge/ssa amb l’especialitat de psiquiatria.
• EXPERIÈNCIA EN:
– Atenció a la població infantojuvenil.
– Psicopatologia i psicofarmacologia.
– Intervencions psicoterapèutiques individuals i grupals.
– Treball en equip multidisciplinar.
– Treball en l’àmbit de la Salut Mental Comunitària.
– Treball amb l’atenció primària i recursos comunitaris.
– Treball amb escoles.
• S’OFEREIX:
– Incorporació en equip jove multidisciplinar en institució de llarg recorregut en salut mental comunitària.
– Possibilitat de realitzar grups terapèutics i en coteràpia.
– Possibilitat de participar en projectes d’investigació institucionals.
– Espai de supervisió d’intervencions farmacològiques.
– Espai de supervisió de tractaments terapèutics individuals, grupals i familiars.
– Cursos de formació continuada.
– Promoció d’àmbits d’’especialització en diverses àrees: psicosi incipient (programa PAE-TPI), TEA, TCA, trauma, grups terapèutics.
• LLENGÜES: català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària (ex EKON).

Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Substitució IT.
• DATA D’INCORPORACIÓ: març 2024.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). Possibilitat de jornada reduïda amb reducció proporcional dels salaris.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 53.884 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 003/2024CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 003/2024CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 23 de març de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 013/2024FCHMSM - Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Centres Educatius del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA: El programa té com a objectiu general acompanyar i formar l’equip educatiu en un canvi en la gestió positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte. Té com a objectius concrets:
– Promoure una mirada escolar restaurativa. Promoure una cultura escolar més inclusiva que posi les relacions interpersonals i la gestió positiva del conflicte en el centre de l’educació i que tingui en compte tota la comunitat educativa.
– Desenvolupar competències restauratives en tot l’equip.
– Fomentar les competències emocionals de l’alumnat, des de la consciència i regulació emocional fins a la competència social i habilitats de vida i benestar.
– Millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de la comunitat educativa per a millorar la convivència escolar.
– Promoure l’adquisició d’eines i estratègies de la comunitat educativa en habilitats per a la gestió de les relacions i els conflictes des de l’enfocament restauratiu global.

Per assolir aquests objectius, el programa durà a terme accions d’acompanyament a l’equip directiu, de formació i assessorament de l’equip educatiu, de realització de co-docència a les aules pel que fa a l’alumnat i facilitació del treball en xarxa.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestre/a d’educació especial.
Haurà d’acreditar haver fet un programa formatiu específic sobre pràctiques restauratives.
En la contractació de nous/noves professionals es valorarà:
– Tenir experiència en centres educatius i ser coneixedor/a de les dinàmiques i de les relacions amb l’entorn dels centres educatius.
– Tenir formació i experiència en: Mediació i resolució de conflictes a través de les pràctiques restauratives, educació i acompanyament emocional, Intervenció socioeducativa, Intervenció Sociofamiliar, Teràpia familiar sistèmica, Pedagogia sistèmica.
– Tenir experiència professional en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.
– Tenir coneixements sobre salut mental infantil i juvenil.
– Habilitats per realitzar formació i donar assessorament als centres educatius.
– Habilitats pel maneig de situacions de complexitat a l’aula.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: març 2024.
• JORNADA ANUAL: 1.605,28 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL BRUTA APROXIMADA: 23.928 euros.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV adjuntant la documentació a… indicant referència 013/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 013/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 19 de març de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 002/2024CHMLC - Titulat/da Grau Superior, Departament de Gestió Professionals (RRHH)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Gerència.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANIZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• DIRECCIÓ: C. Numància 95-99, Barcelona.

PERFIL PROFESSIONAL I DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Titulat/da Grau Superior, Departament de Gestió Professionals (RRHH).
• FORMACIÓ: Llicenciatura vinculada o adquisició de coneixements des d’una altra.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
Gestió dels temes propis de Gestió Professionals, com entre altres:
– Comunicació a la gestoria d’altes, baixes i modificacions per tal que la gestoria faci les nòmines, els contractes, etc.
– Control de moviments del personal.
– Control calendaris laborals.
– Suport a la resta de Departaments de la Gerència, en temes de RRHH.
• EXPERIÈNCIA:
– En treball en RRHH, des de la part de gestió.
– Treball i coneixement amb el programa DENARIO.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRATACIÓ: indefinida.
• DATA D’INCORPORACIÓ: març 2024.
• JORNADA SETMANAL: 36 hores teòriques, 1.620 anuals.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 37.565 euros, més possibilitat de carrera professional i Direcció per objectius DPO i complement d’antiguitat anual.

ALTRES CONEIXEMENTS:
• IDIOMES: català i castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Paquet Microsoft, T2APP.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 002/2024CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 002/2024CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 7 de març de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 012/2024FCHMSM - Titulat/da Grau Mig

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Club Social Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: C/ Montnegre 25 i C/ Graus, 10-12.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Titulat/da Grau Mig.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Realització de processos d’acollida i avaluació inicial de persones usuàries del servei.
– Atenció directa i seguiment de les persones usuàries del club i dels plans individuals d’inserció social.
– Programació, realització, registre i avaluació de tallers i activitats grupals de lleure.
– Coordinació amb la resta de professionals de l’equip, amb altres serveis i amb recursos comunitaris.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: març 2024.
• JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 12.688 euros aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials, preferentment Educació Social.
• EXPERIÈNCIA:
– En serveis de lleure.
– En intervenció amb persones amb trastorn mental i/o altres col·lectius vulnerables.
– Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.
• LLENGÜES: català i castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 012/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 012/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 9 de març de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 011/2024FCHMSM - Auxiliar de tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de suport a la capacitat jurídica.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Auxiliar de tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Realitzar el seguiment individualitzat, acompanyaments i visites periòdiques de la persona amb capacitat d’obrar modificada.
2. Registrar i actualitzar la documentació i intervencions al sistema d’informació.
3. Coordinar-se amb la resta de l’equip professional del Servei de suport a la capacitat jurídica.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució baixa IT.
• DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2024.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 18.013 euros anuals aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
S’ha de tenir alguna d’aquestes titulacions:
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
– Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en fundacions tutelars.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb trastorns mentals.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 011/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 011/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 8 de març de 2024.

OFERTA DE TREBALL: REF. 010/2024FCHMSM - Referent de Tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Suport a les Decisions.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: març 2024.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.538 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
– Experiència professional de suport en l’exercici de la capacitat jurídica.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 010/2024FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 010/2024FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 7 de març de 2024.