Vídeos2023-07-27T13:58:29+00:00

Vídeos

Presentació del Grup CHM Salut Mental

Projectes APD del Servei Prelaboral

Salut Mental Jove

Primers Auxilis en Salut Mental Juvenil

Marc Udina – Cap de secció CSMA de Sarrià-Sant Gervasi

Empar Murgui – Antiga Cap de secció Hospital Dia Adolescents

Violeta Pérez – Cap de secció del Servei d’Inserció Laboral i Comunitària

Carol García – Cap de secció del Servei d’Habitatge i del Servei de Suport a la Presa de Decisions

Raquel Rubio – Cap de secció de l’Espai Jove i del SSAE

Ana Aznar – Cap de secció de l’Àrea d’Atenció Psicosocial de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi

Maite Carbonero – Cap de secció CSMA de Les Corts

Mònica Burgos – Adjunta de Gerència

Grup d’escriptura creativa del SRC Les Corts